De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Varde ? Efter 1801

Varde

1. afdeling

Oprettelsesår

1801/1848

Nedlæggelsesår

1824/1853

Organisation

Optegnelser fra 1803 viser, at 1. afdeling på dette tidspunkt talte 5 overofficerer, 9 underofficerer, 2 tamburer og pibere og 80 borgere, i alt 96 mand. Der var 25 geværer med bajonet og 27 uden. Ingen menige havde sabler. Geværerne var betalt af borgerne selv. Efter ophævelsen i 1824 genopstod borgervæbningen igen i 1848 for så endeligt at blive ophævet i 1853. Fanen var i 1803 rød med det kongelige ciffer på et hvidt kors. Ligeledes blev der oprettet en brandvagt i 1802 i tilknytning til borgervæbningen, og dette brandkorps vedblev at bestå efter 1824 og fungerede også som politikorps. Det afholdt årligt en festlig skydning i Lunden og bestod til en gang i 1900-tallet.

Billeder

1803

Borgerofficer i Varde Borgervæbnings 1. afdeling
Borgerofficer i Varde Borgervæbnings 1. afdeling
Menig i Varde Borgervæbnings 1. afdeling
Menig i Varde Borgervæbnings 1. afdeling

1842

Varde Borgervæbnings 1. afdeling
Varde Borgervæbnings 1. afdeling

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 253-254

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, p. 201

Varde Bys Historie

Lindberg, Carl Nielsen, 1942, p. 46-50

Jylland i det 16. Århundrede

Madsen, Emil, 1914,