De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Rønne ? Efter 1801

Rønne

1. Rønne Kompagni

Oprettelsesår

1631

Nedlæggelsesår

1868?

Organisation

I 1813 talte dette kompagni 163 mand. Heraf var 5 officerer, 10 var underofficerer, 5 var spillemænd, og 143 var menige.

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Kaptajn og chef Herman Bohn Rasch [1814]-o. 1821
Stabskaptajn Hans Peter Lund [1814]-o. 1821
Løjtnant Søren Mathiasen Bohn [1814]-1816
Løjtnant Hans Peter Marcher [1814]-o. 1821
Løjtnant á la suite Jens Espersen [1814]-o. 1821
Løjtnant Jens H. Rømer [1814]-1823
Kaptajn og chef Hans Peter Marcher o. 1821-[1842]
Stabskaptajn Jens Espersen o. 1821-1823
Løjtnant Rasmus Marcher o. 1821-1827
Løjtnant á la suite Jens Andersen Lund o. 1821-1822
Løjtnant á la suite Mogens Bertelsen 1822-1825
Stabskaptajn Jens H. Rømer 1823- o. 1835
Løjtnant Thor Petersen West 1823-1830
Løjtnant á la suite Andreas Kofoed 1824-1833
Løjtnant Mogens Bertelsen 1825-1832
Løjtnant Hans Henrich Spies 1827-1836
Løjtnant á la suite Christian Rømer 1829-1836
Løjtnant á la suite Niels Sørensen 1831-1836
Løjtnant Andreas Kofoed 1832-1838
Løjtnant Christian Ludvig Spies 1832-1838
Stabskaptajn Hans Henrik Spies 1836-1838
Løjtnant Christian Rømer 1836-[1842]
Løjtnant á la suite Jens Wilhelm Lindtrup 1836-1838
Stabskaptajn Andreas Kofoed 1838-[1842]
Løjtnant Niels Sørensen 1838-[1842]
Løjtnant Jens Wilhelm Lindtrup 1838-[1842]
Løjtnant á la suite Jens Sigfried Riis 1838-[1842]

Billeder

1842

Bornholms Borgervæbnings 1. Rønne Kompagni
Bornholms Borgervæbnings 1. Rønne Kompagni

Litteratur

Aakirkeby 1346-1946

Dam, G.L., 1951,

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Militærbeskrivelser over øen Bornholm

Salchow, U., 1954,

Beskrivelse over Bornholm

Skovgaard, P.N., 1975,