De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Rønne

Rønne

Bornholms Borgervæbnings 1. Rønne Kompagni

Litteratur

Aakirkeby 1346-1946

Dam, G.L., 1951

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842

Militærbeskrivelser over øen Bornholm

Salchow, U., 1954

Beskrivelse over Bornholm

Skovgaard, P.N., 1975