De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Rønne ? Efter 1801

Rønne

2. Rønne Kompagni

Oprettelsesår

1631

Nedlæggelsesår

1868?

Organisation

I 1813 talte dette kompagni 208 mand. Heraf var 3 officerer, 8 var underofficerer, 4 var spillemænd, og 193 var menige.

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Kaptajn og chef Herman Carstensen Boss [1814]-1816
Stabskaptajn Johannes Spiz [1814]
Løjtnant Lars Henriksen Funch [1814]
Kaptajn og chef Hans Peter Lund 1816-1821
Stabskaptajn Søren Mathiasen Bohn 1816-1823
Løjtnant á la suite Niels Friderich Kofoed 1816-1821
Løjtnant á la suite Lars Nicolai Holm 1816-1823
Kaptajn og chef Herman Bohn Rasch 1821-1823
Løjtnant Niels Friderich Kofoed 1821-1827
Løjtnant á la suite Thor Pedersen West 1821-1823
Kaptajn og chef Søren Mathiasen Bohn 1823-1835
Stabskaptajn Jens Petersen 1823-1824
Løjtnant á la suite Hans H. Spies 1823-1827
Løjtnant á la suite Niels Michelsen 1823-1827
Stabskaptajn Jens Espersen 1824-1827
Stabskaptajn Rasmus Marker 1827-1836
Løjtnant Niels Michelsen 1827-1836
Løjtnant á la suite Hans Petersen West 1827-1828
Løjtnant á la suite Christian Ludvig Spies 1827-1833
Løjtnant á la suite Hans Andersen Colberg 1833-1838
Kaptajn og chef Rasmus Marker 1836-[1842]
Stabskaptajn Niels Michelsen 1836-1838
Løjtnant Niels Sørensen 1836-1838
Stabskaptajn Christian Ludvig Spies 1838-[1842]
Løjtnant Hans Andersen Colberg 1838-[1842]

Litteratur

Aakirkeby 1346-1946

Dam, G.L., 1951,

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Militærbeskrivelser over øen Bornholm

Salchow, U., 1954,

Beskrivelse over Bornholm

Skovgaard, P.N., 1975,