De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Neksø ? Efter 1801

Neksø

Neksø Kompagni (3. kompagni)

Oprettelsesår

1631

Nedlæggelsesår

1868?

Organisation

Dette kompagni var et af Bornholms Borgerkompagnier. I 1813 talte kompagniet i alt 172 mand. Heraf var 4 officerer, 8 var underofficerer, 4 var spillemænd og 156 var menige.

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Kaptajn og chef Hr. Jens Mikkelsen [1814]-[1821]
Stabskaptajn Hr. Anders Petersen [1814]-1823
Løjtnant Hr. Anders Rasmussen [1814]-1825
Løjtnant Hr. Mathias Andersen Holm [1814]-1832
Løjtnant á la suite Hr. Anders Koefoed [1814]-[1821]
Løjtnant á la suite Hr. Rasmus Dam [1821]-1825
Løjtnant á la suite Hr. Bærild Hansen Møller [1821]-1829
Kaptajn og chef Hr. Hans Peter Lund [1821]-1831
Stabskaptajn Hr. Andreas Petersen 1823-1831
Løjtnant Hr. Rasmus Dam 1825-1829
Løjtnant Hr. Bærild Hansen Møller 1829-1833
Løjtnant á la suite Hr. Lasse Mahler Sonne 1829-1832
Stabskaptajn Hr. Mathias Andersen Holm 1832-1833
Løjtnant Hr. Lasse Mahler Sonne 1832-1840
Løjtnant á la suite Hr. Hans Pedersen 1832-1833
Kaptajn og chef Hr. Mathias Andersen Holm 1833-1838
Stabskaptajn Hr. Bærild Hansen Møller 1833-1840
Løjtnant Hr. Hans Pedersen 1833-[1842]
Løjtnant á la suite Hr. Jørgen Absolon Jørgensen 1839-1840
Kaptajn og chef Hr. Bærild Hansen Møller 1840-[1842]
Stabskaptajn Hr. Lasse Mahler Sonne 1840-[1842]
Løjtnant Hr. Jørgen Absolon Jørgensen 1840-[1842]

Billeder

1842

Bornholms Borgervæbnings Neksø Kompagni (3. kompagni)
Bornholms Borgervæbnings Neksø Kompagni (3. kompagni)

Litteratur

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,