De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Neksø

Neksø

Bornholms Borgervæbnings Neksø Kompagni (3. kompagni)

Litteratur

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842