De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Grenaa ? Efter 1801

Grenaa

1. afdeling

Oprettelsesår

1802

Nedlæggelsesår

1828

Organisation

Ifølge optegnelser fra 1803 talte 1. afdeling på dette tidspunkt 2 overofficerer, 4 underofficerer, 1 tambour og 30 borgere, i alt 37 mand. Kun overofficererne og tambouren havde da uniformer, og der var kun 10 geværer til begge afdelinger i byen, ligesom kun officererne havde sabler. Efter kgl. resolution af 31. august 1828 ophævedes hele borgervæbningen.

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Kaptajn Købmand Rasmus Bang [1802-09]
Løjtnant Amdi Kruuse [1809]
Underofficer Bager Severin Schow [1802-09]
Underofficer Skomager Jens Smidt [1802-9]
Underofficer Johan Hansen [1809]
Underofficer Rasmus Kruuse [1806]
Underofficer Niels Mathiesen [1806]
Underofficer Bager Hans Ritto [1802]

Billeder

1803

Borgerofficer i Grenaa Borgervæbnings 1. afdeling
Borgerofficer i Grenaa Borgervæbnings 1. afdeling

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

p. 223-224

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842,

Jylland i det 16. Århundrede

Madsen, Emil, 1914,

Grenaa Bys historie, bd. A og C

Svenstrup, Carl, 1838-1857, p. bd. A: 181-184, bd. C: 785-786