De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Haderslev ? Efter 1801

Haderslev

Borgervæbningen

Oprettelsesår

1700-1800

Nedlæggelsesår

1848, senest

Organisation

Borgervæbningerne i købstæderne i Hertugdømmet var ikke underlagt samme reglement som borgervæbningerne i kongerigets købstæder (se u/ Det frivillige Borgerkorps). Begivenhederne i 1801 og 1807 udløste i hertugdømmerne såvel som i kongeriget stærke patriotiske følelser, der ofte blev kanaliseret over i eksisterende borgerlige bevægelser, men også undertiden førte til nye, egentlige institutionsdannelser. I Haderslev og Tønder var borgerskabet fasttømret i en kongetro patriotisme. Haderslev modtog i 1807 en henvendelse fra regeringen om borgernes inddragelse i forsvaret af deres by. Magistraten kunne svare tilbage, at man var ved at gøre sig overvejelser om en borgermilits af borgere og håndværkssvende. Det er ikke klart, om der var tale om at reorganisere den gamle borgervæbning. Inden for kort tid så et borgerligt korps dagens lys. Det var – med historikeren Henrik Fangels ord – organiseret ”med en klar standsmæssig lagdeling”. 1. kompagni bestod af de borgere, der var uegnede til våbenøvelser, men kunne bidrage til ordenshåndhævdelse, 2. kompagni var for våbenføre borgere, indberegnet håndværkersvende og handelsmedhjælpere. Disse to kompagnier fik geværer, men det gjorde 3. kompagni ikke; det bestod af 172 af byens daglejere, tjenestekarle og læredrenge. Man var altså ikke betænkelige ved at lægge borgere og ikke-borgere i samme kompagni, men markerede samtidig, hvilke grupper der ikke blev regnet med til byens ’forsvarspotentiale’. Det højere borgerskab besatte de højeste officersposter, og borgerkorpset kom derved til at indgå i byens rige societetskultur, der også omfattede klubber, læseselskaber og andre kulturelle aktiviteter. Ifølge reglement 20. juni 1843 bestod korpset af alle de borgere, der ikke var fyldt 50 år og ikke allerede havde tilsluttet sig det i 1833 oprettede frivillige korps.

Billeder

1842

Haderslev Borgervæbning
Haderslev Borgervæbning

Litteratur

Haderslev i gamle dage 1627-1800

Achelis, Th. O., 1926-1929, p. 227, 382-385

Den danske Stat eller Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande, samt Hertugdømmerne Slesvig, Holsteen og Lauenborg, betragtet geograph. og statist., især fra et militairt Standpunkt

Baggesen, A., 1862, p. 162

Haderslev bys historie 1800-1945

Fangel, Henrik, 1975, p. 323-326

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837,