De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Haderslev

Haderslev

Haderslev Borgervæbning

Litteratur

Haderslev i gamle dage 1627-1800

Achelis, Th. O., 1926-1929, s. 227, 382-385

Den danske Stat eller Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande, samt Hertugdømmerne Slesvig, Holsteen og Lauenborg, betragtet geograph. og statist., især fra et militairt Standpunkt

Baggesen, A., 1862, s. 162

Haderslev bys historie 1800-1945

Fangel, Henrik, 1975, s. 323-326

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837