De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Kolding

Kolding

Borgervæbninger før 1801

Mønstringlister viser, at antallet af våbenføre mænd i Kolding i 1555 var 159 mand, i 1556 150 mand, i 1558 138 mand, i 1583 324 mand, i 1588 264 mand og i år 1600 254 mand. Et såkaldt fodfolkskorps kendes fra ældre tid; korpset har bl.a. anskaffet en fane i 1766, som førtes videre af 1. afdeling i den nye borgervæbningsorganisation i 1801. I 1790 blev der oprettet et ridende korps; ifølge indberetning til Danske Kancelli marts 1803 "i anledning af Hans Kongelige Højhed Kronprinsens og høje gemalindes formæling [kronprins Frederik (6.) blev gift med Marie af Hessen-Kassel på Gottorp 31.7. 1790] for at vise allerunderdanigst højagtelse ved deres indtog og fortjenlig lyst og ønske til at værne for kongen og det kongelige hus samt fædrenelandet i påkommende tilfælde". Fanen bar ligeledes kronprinsens og kronprinsessens navne.

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 241-242

Det gamle og nyere Kolding : P. Eliassens Koldingbog, anden del

Eliassen, P., 1975, s. 395-399

Kolding fra middelalder til nutid: en historisk beskrivelse

Eliassen, P., 1910, s. 395-397

Efterretninger om Kjøbstaden Kolding

Fyhn, Jens Jørgen, 1848, s. 244-246

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842

Jylland i det 16. Århundrede

Madsen, Emil, 1914

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837, s. 155