De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Nykøbing M.

Nykøbing M.

Borgervæbninger efter 1801

Organisationsform

To afdelinger

Afdelinger

NavnOprettelsesårNedlæggelsesår
1. afdeling 1801? ?
2. afdeling 1801? ?

Litteratur

Nykjøbing paa Mors 1299-1899

Christensen, Villads Chr., 1902, s. s 136-139

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842