De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Faaborg

Faaborg

Borgervæbninger før 1801

Mønstringsrulle fra 1556 angiver borgervæbningen til 93 mand med en bådskærer tilknyttet. I år 1600 bestod borgervæbningen af 30 mand med harnisk, 15 mand med hellebarder og 50 skytter. I alt 95 mand. Borgerskabet overtog i 1718 kortvarigt vægtertjenesten fra den gamle vægter, der bogstaveligt talt blev smidt på porten for at stå i ledtog med nattens urolige elementer. Da Frederik 5. i 1749 begav sig ud på sin store rejse gennem rigerne, fremsatte magistraten krav om, at gadebelægningen skulle repareres fra Sandeled til Vesterport - og at borgerne skulle skaffe sig gevær og patrontaske og øves i håndgrebene på geværet og i march, for at de under musik og trommer kunne paradere for kongen. Der skulle også anskaffes en fine af hvidt taft med byens våben i rødt.Det var dog senere nødvendigt at true de "nachtlassige" og ulydige borgere med strenge straffe for at få dem til at makke ret. I løbet af den lange fredsperiode i 1700-tallet forfaldt borgervæbningen for så at blive genoplivet kort før år 1800 under navnet "Faaborg Frivilligt Oprettede Jægercorps".

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 111-112

Faaborg Bys Historie. 2 bind.

Blomberg, Aage F., 1955-1956, s. bd I: s. 86, 199, 213. Bd. II: s. 33, 98-103, 197

Efterretninger om Faaborg Kjøbstad

Jørgensen, Stephan, 1877, s. 67-68

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842

Borgervæbningen i Faaborg

Pedersen, Børge E., 1984, s. 42-47, Våbenhistorisk tidsskrift

Meddelelser om Faaborg fra ældre og nyere tid

Schrøder, August, 1866, s. 255