De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Kerteminde

Kerteminde

Borgervæbninger før 1801

De ældste bevarede mønstringsruller er fra 1556 (148 mand), 1558 (126 mand + evt. 27 andre) og 1588 (159 mand). I år 1600 udgjorde borgervæbningen 20 mand med harnisk, 23 mand med hellebarder og 61 skytter. I alt 104 mand.

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 108

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, s. 199-201, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236

Kerteminde Bys Historie, 3 bind

Porsmose, Erland, Birgit Bjerre og Kurt Risskov Sørensen, 2000

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837