De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Korsør

Korsør

Borgervæbninger før 1801

Mønstringliste fra 1583 viser, at Korsørs borgervæbning på dette tidspunkt talte 142 mand. I 1593 var der 111 mand. Et Tøjhusregnskab fra 1706 skal ifølge P. Kaniks private optegnelser vise, at der i 1706 blev oprettet et Corsør Frikompagni med henved 50 mand.

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 35-36

Korsør. Bidrag til egnens, byens og havnens historie

Cour, L. F. la, 1926, s. 90, 311-313, 376-377

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, s. 199, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236