De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Mariager

Mariager

Borgervæbninger før 1801

Den ældste, bevarede mønstringsrulle fra 1624 angiver byens borgervæbning til 110 menige. Stadshauptmanden var Anders Nielsen, skrædder Hans Jakobsen var løjtnant, Mads Rasmussen Kok var fændrik. Derudover var der 2 sergenter. Efter Christian 4.s regeringstid og op til 1800-tallet høres kun ganske lidt til borgervæbningen.

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 189-190

Nykjøbing paa Mors 1299-1899

Christensen, Villads Chr., 1902, s. 137

Mariager Klosters og Bys Historie

Dahlerup, H., 1882, s. 191-192