De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Slagelse

Slagelse

Borgervæbninger før 1801

De ældste bevarede mønstringsruller er fra 1555 (127 mand), 1556 (123 mand), 1558 (117 mand), 1583 (126 mand). I 1593 bestod borgervæbningen af 160 mand. Borgervæbningen havde tilsyneladende omfattende vagtpligter i 1600-tallet, og i 1696 blev det besluttet at bygge en vagtbygning på torvet til borgerne; de holdt bl.a. vagt ved henrettelserne i byen. Der blev indviet en ny fane i 1710. I 1750 paraderede borgervæbning i anledning af kong Frederik 5.s besøg i byen. Der var ved denne lejlighed tydeligvis en ældre organisation, man kunne bygge på; vel bliver der indviet en ny fane, men det skyldes, at en ældre fane var gået til ved rådhusets brand i 1740. Den ene dag modtoges kongen af borgervæbningen. Borgerne bar "egalt blanke geværer og udstaferede patrontasker", de havde grenaderer, og overofficerer såvel som underofficerer var "uniformt klædte med galonerede hatte". Kongen tilbragte to nætter i byen, og på anden- og tredjedagen blev borgervæbningen suppleret af et korps af unge karle til hest. Karlene var klædt i grønt med brede guldtresser om hattene, de havde brede gule silkegehæng til sølvkårderne, messingridebeslag til hestene og havde sat gule sløjfer på hestene; de red alle mand på sorte heste bortset fra de to trompeterer, der havde hvide heste. I 1762 blev borgervæbningen beordret til at møde til fods, sikkert foranlediget af den mobilisering, der fulgte med den russiske zars fremrykning i Holsten. Det oplyses da, at borgervæbningen i alt udgjorde 175 mand. Kaptajn: Tobaksspinder Jens Christensen. Løjtnant: Slagter og værtshusholder Hans Laugesen Friis. Fændrik: Bager Lars Berthelsen. Kommandersergent: Pottemager Jens Willumsen. Sergenter: Grovsmed Johan Adam Trap, snedker Ole Clausen, Johan Philip Leitz og pottemager Jocum Hansen Ritter. På dette tidspunkt var borgervæbningen opdelt i 4 fjerdinger: Smedegades Fjerding, Bredegades Fjerding, Slottensgades Fjerding og Løvegades Fjerding.

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 67-68

Bogen om Slagelse

Arnskov, P., 1931, s. 283-290

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, s. 199, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236

Slagelse som militært domicil

Nielsen, H. K., 1979, s. 221-232