De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Ribe

Ribe

Borgervæbninger før 1801

Borgervæbningen i Ribe blev oprettet i 1555. Det ældst kendte mønstringsregister er fra 1556, hvor den fulde styrke angives til 448, hvoraf adskillige angives uden våben; der nævnes også 84 personer, der er for gamle eller fattige. Et register fra 1558 angiver borgervæbningen til 485 mand. I år 1600 talte borgervæbningen 343 mand. I 1709 bestod borgervæbningen af 202 mand med 122 bøsser, 159 kårde, 6 partisaner og 6 piker, men flere end 40 mand havde ingen våben. Der blev på dette tidspunkt antaget en kaptajn, byfoged L.M. Friis, 2 løjtnanter, 1 fændrik, 3 sergenter, korporaler og 1 tambur. Borgervæbningens primære funktioner var at holde ro og orden i byen, vagt/opsyn ved markedsdage samt afholdelse af parader ved kongebesøg og andre anledninger. Dette var bl.a. tilfældet i 1598, 1668, 1679 og 1712. I slutningen af 1700-tallet blev Ribe en betydelig garnisionsby, og borgervæbningen trådte i baggrunden til fordel for miltæret.

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 237-238

Ribe Borgervæbning og Politikorps

Christensen, K., 1955, s. 567-579, Ribe Amt

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, s. 199-201, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842

Jylland i det 16. Århundrede

Madsen, Emil, 1914

Ribe Bys Historie

Matthiessen, Hugo m. fl., 1929-46, s. 236-246

Ribe Bys Historie

Smith, Otto og Victor Hermansen, 1929-1946, s. 227-231

Ribe i Stiftamtmand Moltkes Tid.

Stemann, G., 1907, s. 16-20, Ribe Amt

Ribe i April 1848

Stemann, J.D., 1915, s. 1-37, Ribe Amt