De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Varde

Varde

Borgervæbninger før 1801

De ældste bevarede mønstringsruller er fra 1556 (95 mand), 1558 (96 mand) og 1588 (90 mand). I år 1600 bestod borgervæbningen af 130 mand. I år 1700 bestod borgervæbning af 129 mand; heraf var 58 bevæbnet med geværer, 68 med kårde og 11 med piker. Som i andre købstæder sygnede borgervæbningen i Varde hen i løbet af den lange fredsperiode i 1700-tallet.

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 253-254

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, s. 201, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236

Varde Bys Historie

Lindberg, Carl Nielsen, 1942, s. 46-50

Jylland i det 16. Århundrede

Madsen, Emil, 1914