De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Fredericia

Fredericia

Borgervæbninger før 1801

Borgervæbningen i Fredericia blev etableret i 1665 som et værn mod de i byen stationerede soldaters overgreb. Væbningen fik tilladelse af kongen til at erhverve sig gevær og fane for at kunne holde vagt i byens gader om natten. Væbningen blev oprindeligt oprettet som fire korps, men blev senere omorganiseret til to korps, et for Danske Sogn og et for Tyske Sogn. I den lange fredsperiode fra o. 1720 hørtes kun ganske lidt til borgervæbningen. Se omtale af Kronprinsens Ridende Korps efter 1801.

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 245-246

Den danske Stat eller Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande, samt Hertugdømmerne Slesvig, Holsteen og Lauenborg, betragtet geograph. og statist., især fra et militairt Standpunkt

Baggesen, A., 1862, s. 162

Gamle Fredericia-minder: : Af en fredericiansk Borgers Erindringer

Bremerholm, Aage, 1910, s. 60-88

Nogle reglementariske bestemmelser vedrørende borgervæbningen i Fredericia

Bremerholm, Aage, 1919, s. 190-197

Til rigernes forsvar, gavn og bedste : Fredericia som garnisonsby i 300 år, 1679-25.november-1979

Housted, Erik, 1979, s. 122-127

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842

Livet i en Provinsby ved Aarhundredets Midte

Lund, Ole, 1899, s. 66-69

Gammelt Fredericia-Liv : Af en gammel Borgers Minder

Mathiessen, Hugo, 1909, s. 60-88, Vejle Amts aarbøger

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837, s. 152