De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Frederikssund

Frederikssund

Borgervæbninger efter 1801

Organisationsform

To afdelinger

Overordnede befalingsmænd

RolleNavnPeriode
Løjtnant Købmand Michaelsen 1801-?
Stadshauptmand Købmand Hans Schade Holm 1801-?
Tambur Klejnsmed Jens Lange 1801-?
Underofficer Brændevinsbrænder Niels Pedersen 1801-?
Underofficer Brændevnsbrænder Hans Larsen 1801-?

Funktioner

Ceremonielle pligter
I 1842 afholdtes parade i anledning af Christian VIII's gennemrejse.

Videreførte funktioner

Brand- og politikorps
2. afdeling overgik til brandkorpset allerede i 1822.

Afdelinger

NavnOprettelsesårNedlæggelsesår
1. afdeling 1801 1845
2. afdeling 1801 1803, o.

Litteratur

Borgervæbningen i Danmark og Norge 1803

s. 23-24

Købstaden Frederikssunds historie

Christoffersen, Knud B., 1986, s. bd. I: 56-57

Da Borgervæbningen i Frederikssund holdt parade

Jansen, H.C., 1967, s. 6-8, 6-7, Hjemmeværnsbladet

Frederikssund og købstaden Slangerups Historie

Sundbo, Arne, 1937, s. Bd. 1: 68-69, 382-384. Bd. 2: 47.