De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Haderslev

Haderslev

Borgervæbninger før 1801

Borgervæbningen i Haderslev kan spores tilbage til begyndelsen af 1700-tallet. Borgervæbningen har på dette tidspunkt primært været et paradekorps. Dog ikke et særligt villigt paradekorps: Således er der flere eksempler fra 1700-tallet på, at borgerne ikke møder op eller opfører sig "utilstedeligt" under parader ved fx kongeligt besøg. Borgervæbningen var opdelt i to afdelinger. Den ene afdeling bestod af folk fra Gammel Haderslev, den anden af folk fra Ny Haderslev.

Litteratur

Haderslev i gamle dage 1627-1800

Achelis, Th. O., 1926-1929, s. 227, 382-385

Den danske Stat eller Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande, samt Hertugdømmerne Slesvig, Holsteen og Lauenborg, betragtet geograph. og statist., især fra et militairt Standpunkt

Baggesen, A., 1862, s. 162

Haderslev bys historie 1800-1945

Fangel, Henrik, 1975, s. 323-326

Den danske Armees Organisation og Sammes Vedkommende

Ræder, J.v., 1837