De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Hillerød

Hillerød

Borgervæbninger før 1801

Ingen oplysninger. Der ikke bevaret mønstringsruller fra 1500- og 1600-tallet fra byen i Rigsarkivet.

Litteratur

Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

Jacobsen, P.B., 1847, s. 199, Nyt Historisk Tidsskrift, s. 129-236