De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Svaneke

Svaneke

Borgervæbninger efter 1801

Organisationsform

Et kompagni

Afdelinger

NavnOprettelsesårNedlæggelsesår
Svaneke Kompagni (4. kompagni) 1611, o. 1868

Litteratur

Calender over alle ved den kgl. Danske Arme, samt de Vestindiske, Guinesiske og Ostindiske Tropper ansatte Officerer og øvrige Betiente, saavelsom over Borgervæbninger og frivillige Corps.

Kierulf, Herman, 1814-1842