De enkelte byer

Den Digitale Byport ? Borgervæbninger 1550-1870 ? Sønderborg

Sønderborg

Borgervæbninger efter 1801

Organisationsform

Frivilligt korps

Afdelinger

NavnOprettelsesårNedlæggelsesår
Det frivillige Jægerkorps/Borgerkorpset 1808, o. 1848

Litteratur

Sønderborg bys historie I

Hjelholt, Holger (red.), 1960, s. 43, 167-168, 214, 253-254.