Udsnit af Pontoppidans Vardeprospekt 1767

I udsnittet ses stakitporten hen over vejen lidt tydeligere. Det er ikke muligt at fastslå på baggrund af dette billede, hvilken bom i Varde der er tale om.

Kilde: Pontoppidans Danske Atlas. Fotografisk genoptryk, Rosenkilde og Bagger, 1968