Vardes byporte under enevælden

Byporte Bomme
   
Noter Det lader ikke til, at Varde var indgravet eller forsynet med fæstningsværker i middelalderen. De fire byporte, der kan ses på Resens og Pontoppidans kort, var kun bomme eller stakitporte, opsat i forbindelse med konsumtionen.

Varde havde mange problemer med landhandel og forprang. Byens handelshistorie er derfor præget af konflikter med nabolandsbyen Hjerting, som på et tidspunkt var ved at overtage Vardes købstadsstatus. Blandt andet skulle man ikke betale konsumtion i Hjerting.

Yderligere oplysninger kan findes i Varde Rådstuearkiv, pakke 347.

   
Billeder
Miniature af billedet Prospekt af Varde 1767Prospekt af Varde 1767
På prospektet kan netop anes en stakitport for enden af vejen, omtrent midt i billedet.
Kilde: Pontoppidans Danske Atlas. Fotografisk genoptryk, Rosenkilde og Bagger, 1968.

Miniature af billedet Udsnit af Pontoppidans Vardeprospekt 1767Udsnit af Pontoppidans Vardeprospekt 1767
I udsnittet ses stakitporten hen over vejen lidt tydeligere. Det er ikke muligt at fastslå på baggrund af dette billede, hvilken bom i Varde der er tale om.
Kilde: Pontoppidans Danske Atlas. Fotografisk genoptryk, Rosenkilde og Bagger, 1968

Miniature af billedet Kort over Varde 1769Kort over Varde 1769
Der ses fire byporte på dette kort over Varde. De er markeret med bogstaverne F, G, H, I, hhv. Nørreport, Sønderport, Østerport og Vesterport. Jørgen Elsøe Jensen skriver, at disse fire porte var bomme.
Kilde: Pontoppidans Danske Atlas. Fotografisk genoptryk, Rosenkilde og Bagger, 1968.
   
Kilder Jørgen Elsøe Jensen: Danmarks middelalderlige byplaner. Odense 1994
Carl Lindberg Nielsen: Varde Bys Historie. Varde 1942

Se også: