Vesterport 1588

I udsnittet ses Vesterport som en portbue i bindingsværk. Tegningen stemmer ikke helt overens med den beskrielse af Vesterport, der findes i Monrad Møller og Madsens bog, hvor der står, at Vesterport var en 11-fags bindingsværksbygning med en førstesal, der ragede ud over stueetagen. På bygningen stod årstallet 1580, så den skulle være fra omtrent samme periode som dette prospekt.

Kilde: Udsnit af prospekt, Braunius og Hogenberg, 1588, i Den Gamle By