Vesterport, Odense

Oprindeligt formål Fæstningsport
Anden anvendelse Vagt, Konsumtionskontor, Munderingskammer
Bygningsmateriale Bindingsværk
Bygningsform Porthus, Portbue, Stakitport
   
Opført 1580
Nybygget 1806
Nedrevet 1851
   
Bemærkninger Odenses ældste portbygning var fra 1580 og rummede en konsumtionsbod. I det mindste var det, hvad der fremgik af årstallet stod på bygningen. Det var en ellevefags-bindingsværksbygning med portbue og med en førstesal, der ragede ud over stueetagen.

I stueetagen var der til højre, set udefra, den militære vagts lokale, og til venstre toldkontoret, med et lille rum til brændsel inde bagved. Etagen ovenpå havde i mange år stået ubrugt hen, men i 1770 blev der indrettet et munderingskammer for dragonregimentet. Ved den lejlighed blev 16 vinduer i porten repareret.

I forbindelse med landevejsbyggeriet begyndte man i 1803 at diskutere en udflytning af Vesterport. Det blev argumenteret af vejinspektør Rosenberg, at den gamle portbygning måtte overleve, idet det ville være ”aldeles upassende for en by om magistratens forslag om at opføre en port hegnet i murede stolper blev fulgt”. Hans forsøg på at redde portbygningen var forgæves, flytningen blev indledt i 1805, et praktisk årstal, fordi man derved kunne genbruge årstallene fra det gamle hus!

Tømmermester Langhoffs tegning til den nye afspærring blev godkendt, men smedejernsportene blev anset for at være for dyre, så de skulle i stedet laves af brædder. I 1806 kom den nye port, og i løbet af samme år forsvandt den gamle portbygning.

   
Billeder
Miniature af billedet Vesterport 1805Vesterport 1805
På billedet ses den nye Vesterport fra 1805. Porten har murede stolper med en smedejernsgitterport imellem. Den er pyntet med en stor smedejernsopsats og stenfigurer, og på portpillerne er opsat stenplaketter. Porten er indsat i en mur i samme udformning som porten. Billedet er signeret Theodor Matthisen.
Kilde: Efter original af Theodor Matthisen i Odense Bys Museer. Claus Bjørn: Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie, bd. 10, red. Olaf Olsen.

Miniature af billedet Vesterport 1588Vesterport 1588
I udsnittet ses Vesterport som en portbue i bindingsværk. Tegningen stemmer ikke helt overens med den beskrielse af Vesterport, der findes i Monrad Møller og Madsens bog, hvor der står, at Vesterport var en 11-fags bindingsværksbygning med en førstesal, der ragede ud over stueetagen. På bygningen stod årstallet 1580, så den skulle være fra omtrent samme periode som dette prospekt.
Kilde: Udsnit af prospekt, Braunius og Hogenberg, 1588, i Den Gamle By

Miniature af billedet Ydre og indre Vesterport 1588Ydre og indre Vesterport 1588
På billedet ses det, at den gamle Vesterport stadig findes, placeret lidt længere inde i byen. Sammenholdt med, at afbildningen af Vesterport ikke stemmer overens med den beskrivelse, der findes i Monrad Møller og Madsens bog, kan det måske tænkes, at prospektet viser to endnu tidligere Vesterporte end den fra 1580, som omtales i bogen.
Kilde: Udsnit af prospekt, Braunius og Hogenberg, 1588, Den Gamle By.
   
Kilder Jfr. kilder til byporte i Odense.