Ydre og indre Vesterport 1588

På billedet ses det, at den gamle Vesterport stadig findes, placeret lidt længere inde i byen.

Sammenholdt med, at afbildningen af Vesterport ikke stemmer overens med den beskrivelse, der findes i Monrad Møller og Madsens bog, kan det måske tænkes, at prospektet viser to endnu tidligere Vesterporte end den fra 1580, som omtales i bogen.

Kilde: Udsnit af prospekt, Braunius og Hogenberg, 1588, Den Gamle By.