Kort over Randers 1767

På kortet over Randers ses både de nye og de gamle byporte. Den gamle Nørreport er således afmærket med bogstavet 'h' og de gamle Østerport og Vesterport hhv. med bogstaverne 'u' og 'v'.

De nye porte ses meget længere ude: Vesterport langt uden for byen - helt ude i billedets venstre side, markeret med et 4-tal. Ellers ses Sønderport angivet som nr. 1, Nørreport nr. 2 og, Østerport nr. 3.

To af Randers' tre biporte er med på kortet: Ladegårdsporten og Hvidmølleporten, begge markeret med 5-taller. Mølleporten, den tredje biport, er ikke med.

Kilde: Pontoppidan's Danske Atlas. Fotografisk genoptryk, Rosenkilde og Bagger, 1968.