Randers' byporte under enevælden

Byporte Nørreport 
Østerport
Vesterport 
Sønderport 
Mølleport
Hvidemølleport
Stakkelsport/Ladegårdsport
   
Noter Randers var befæstet allerede tidligt i middelalderen – træværksindikeret til 1120. Ved opbygningen af Christian 3.’s fæstning omkring 1550 flyttedes Sønderport ned til vasen, hvor den senere stod som en uanselig træport. Valdemar Atterdag skal have bygget en borg i Randers, men der er ikke fundet mange spor heraf. Senere i middelalderen er byen i hvert fald befæstet. I 1505 nævnes byens grave, ringmur og planker. Wrangel anlagde under Torstenssonfejden en skanse syd for byen.
   
Billeder
Miniature af billedet Kort over Randers 1767Kort over Randers 1767
På kortet over Randers ses både de nye og de gamle byporte. Den gamle Nørreport er således afmærket med bogstavet 'h' og de gamle Østerport og Vesterport hhv. med bogstaverne 'u' og 'v'. De nye porte ses meget længere ude: Vesterport langt uden for byen - helt ude i billedets venstre side, markeret med et 4-tal. Ellers ses Sønderport angivet som nr. 1, Nørreport nr. 2 og, Østerport nr. 3. To af Randers' tre biporte er med på kortet: Ladegårdsporten og Hvidmølleporten, begge markeret med 5-taller. Mølleporten, den tredje biport, er ikke med.
Kilde: Pontoppidan's Danske Atlas. Fotografisk genoptryk, Rosenkilde og Bagger, 1968.
   
Kilder Red. Poul Spreckelsen: Randers Købstads Historie. Randers 1952
S.A. Stadfeldt: Beskrivelse over Randers Købstad. København 1804
Jørgen Elsøe Jensen: Danmarks middelalderlige byplaner. Odense 1994

Se også: