Kort over Ringkøbing 1767

På kortet er angivet en Nørreport (nr. 4), en Byport (nr. 5) og en Bom (nr.7). Byporten er sandsynligvis den Østerport/Store Port, der omtales af Jørgen Elsøe Jensen. At de to porte omtales som porte - til forskel fra bommen - kan måske antyde, at der ikke var tale om bomme.

Kilde: Pontoppidans Danske Atlas. Fotografisk genoptryk, Rosenkilde og Bagger, 1968.