Ringkøbings byporte under enevælden

Byporte Nørre Port
Østerport
Bommen
   
Noter -
   
Billeder
Miniature af billedet Kort over Ringkøbing 1767Kort over Ringkøbing 1767
På kortet er angivet en Nørreport (nr. 4), en Byport (nr. 5) og en Bom (nr.7). Byporten er sandsynligvis den Østerport/Store Port, der omtales af Jørgen Elsøe Jensen. At de to porte omtales som porte - til forskel fra bommen - kan måske antyde, at der ikke var tale om bomme.
Kilde: Pontoppidans Danske Atlas. Fotografisk genoptryk, Rosenkilde og Bagger, 1968.
   
Kilder Jørgen Elsøe Jensen: Danmarks middelalderlige byplaner. Odense 1994
Carl Lindberg Nielsen: Ringkjøbing Købstads Historie. Ringkøbing 1969

Se også: