Kort over Rudkøbing 1640

Der er to grundtegninger i byen, fra 1640 og 1849, i Rasmussens bog. Det ses, at Strandporten ikke er med på kortet fra 1640, og at Rueporten, som nævnes af Winter i dennes byhistorie fra 1929, slet ikke er nævnt på nogen af kortene. Winter skriver dog i sin bog, at Rue Port er en af de oprindelige porte, men det lader sig ikke umiddelbart bedømme, hvilket udsagn der er korrekt.

Kilde: P. Rasmussen: Kjøbstaden Rudkjøbing, København 1849