Rudkøbings byporte under enevælden

Byporte Nørreport
Rue Port
Strandporten
Østerport
   
Noter Rudkøbing var befæstet med volde, hvori der var porte fire steder. Svenskerne byggede voldene færdige efter Christian 4.
   
Billeder
Miniature af billedet Kort over Rudkøbing 1640Kort over Rudkøbing 1640
Der er to grundtegninger i byen, fra 1640 og 1849, i Rasmussens bog. Det ses, at Strandporten ikke er med på kortet fra 1640, og at Rueporten, som nævnes af Winter i dennes byhistorie fra 1929, slet ikke er nævnt på nogen af kortene. Winter skriver dog i sin bog, at Rue Port er en af de oprindelige porte, men det lader sig ikke umiddelbart bedømme, hvilket udsagn der er korrekt.
Kilde: P. Rasmussen: Kjøbstaden Rudkjøbing, København 1849

Miniature af billedet Kort over Rudkøbing 1849Kort over Rudkøbing 1849
Der er to grundtegninger i byen, fra 1640 og 1849, i Rasmussens bog. Det ses, at Strandporten ikke er med på kortet fra 1640, og at Rueporten, som nævnes af Winter i dennes byhistorie fra 1929, slet ikke er nævnt på nogen af kortene. Winter skriver dog i sin bog, at Rue Port er en af de oprindelige porte, men det lader sig ikke umiddelbart bedømme, hvilket udsagn der er korrekt.
Kilde: P. Rasmussen: Kjøbstaden Rudkjøbing, København 1849
   
Kilder Th. Winter: Fra det gamle Rudkøbing. København 1929
P. Rasmussen: Kjøbstaden Rudkøbing. København 1849

Se også: