Skanderborg 1767

På kortet nævnes "Porten" som nr. 5. Da kortet forestiller Skanderborg 1767, er Sønderport ikke på kortet. Tham angiver, at Sønderport ikke fandtes før 1774.

Kilde: L. Tham: Skanderborgs Historie, Skanderborg, 1908