Skanderborgs byporte under enevælden

Byporte Sønderport
Nørreport 
   
Noter En kongelig befaling indførte 1541, at alle byer skulle holde deres plankeværker i stand.

Christian 4. ønskede i denne sammenhæng at lave en militærbase i Midtjylland med Skanderborg som støttepunkt.

Skanderborg slot blev befæstet i 1617-20 af arkitekten Abraham de la Haye som den dengang eneste moderne fæstning i Nørrejylland. Kejserkrigens udvikling betød, at man senere også gik over til at befæste selve byen (der ikke var en fuldgyldig købstad). Anlægget kan ses på Resens kort fra 1670, der er den eneste afbildning af fæstningsanlægget. Det ses herpå, at det drejede sig om en ikke afsluttet, bastioneret vold. Den side af byen, der vendte mod slottet, var ikke befæstet.

   
Billeder
Miniature af billedet Prospekt af Skanderborg fra Resens Atlas 1677Prospekt af Skanderborg fra Resens Atlas 1677
På Resens kort ses fæstningsanlægget ved Skanderborg. Der er to porte ved Nørreport. En portbygning hen over vejen og en fæstningsport lidt fremme, der kunne minde om Vesterport i Fåborg.
Kilde: Vilhelm Lorenzen: Christian den 4.’s Byanlæg, København, 1937

Miniature af billedet Skanderborg 1767Skanderborg 1767
På kortet nævnes "Porten" som nr. 5. Da kortet forestiller Skanderborg 1767, er Sønderport ikke på kortet. Tham angiver, at Sønderport ikke fandtes før 1774.
Kilde: L. Tham: Skanderborgs Historie, Skanderborg, 1908
   
Kilder Chr. Holtet: Blade af Skanderborg Bys Historie. Skanderborg 1933
L. Tham: Skanderborgs Historie. Skanderborg 1908
Vilhelm Lorenzen: Christian d. 4.'s Byanlæg. København 1937

Se også: