Tønder o. 1657

På prospektet ses en byport nederst i billedet samt en anden port længst ude til højre. Der kunne godt være tale om Sønderport og Østerport.

Der er ikke andre byporte i billedet, så det kan synes som om, byen er noget ufuldstændigt indhegnet. Portene ses som murede porttårne af samme type, som kendes fra Mølleporten i Stege.

Kilde: Udsnit af prospekt, Braunius og Hogenberg ca. 1657, Den Gamle By