Tønders byporte under enevælden

Byporte Sønderport
Østerport 
   
Noter -
   
Billeder
Miniature af billedet Tønder o. 1657Tønder o. 1657
På prospektet ses en byport nederst i billedet samt en anden port længst ude til højre. Der kunne godt være tale om Sønderport og Østerport. Der er ikke andre byporte i billedet, så det kan synes som om, byen er noget ufuldstændigt indhegnet. Portene ses som murede porttårne af samme type, som kendes fra Mølleporten i Stege.
Kilde: Udsnit af prospekt, Braunius og Hogenberg ca. 1657, Den Gamle By
   
Kilder Jørgen Elsøe Jensen: Danmarks middelalderlige byplaner. Odense 1994

Se også: