Koldingprospekt i Braunius' Theatrum Urbium

Her ses hele prospektet fra Braunius' Theatrum Urbium fra 1598. I midten nederst ses Sønderport.

Kilde: P. Eliassen: Kolding fra middelalder til nutid, Kolding, 1910