Koldings byporte under enevælden

Byporte Sønderport 
Nørreport 
   
Noter -
   
Billeder
Miniature af billedet Koldingprospekt i Braunius' Theatrum UrbiumKoldingprospekt i Braunius' Theatrum Urbium
Her ses hele prospektet fra Braunius' Theatrum Urbium fra 1598. I midten nederst ses Sønderport.
Kilde: P. Eliassen: Kolding fra middelalder til nutid, Kolding, 1910

Miniature af billedet Koldingprospekt i Resens Atlas 1677Koldingprospekt i Resens Atlas 1677
Her ses et prospekt af Kolding fra Resens Atlas 1677. Yderst til venstre i billedet ses Nørreport. Nederst i midten i billedet ses en Sønderport, der imidlertid ikke ligner nogen af de andre afbildninger.
Kilde: P. Eliassen: Kolding fra middelalder til nutid, Kolding, 1910
   
Kilder J.J. Fyhn: Efterretninger om Kiøbstaden Kolding. København 1848
P. Eliassen: Kolding fra Middelalder til Nutid. Kolding 1910

Se også: