Koldingprospekt i Resens Atlas 1677

Her ses et prospekt af Kolding fra Resens Atlas 1677. Yderst til venstre i billedet ses Nørreport. Nederst i midten i billedet ses en Sønderport, der imidlertid ikke ligner nogen af de andre afbildninger.

Kilde: P. Eliassen: Kolding fra middelalder til nutid, Kolding, 1910