Lemvigs bomme

På kortet er aftegnet, hvor byens bomme har stået. Desværre er der ingen tegning af, hvordan de har set ud.

Kilde: J. Søndergaard Jacobsen: Lemvig Købstads Historie, Lemvig, 1969