Lemvigs byporte under enevælden

Byporte Vester Bom
Sønder Bom
Øster Bom
Gydebom Markvej 
   
Noter Konsumtionen nævnes ofte som en alvorlig hindring for byens næring.
   
Billeder -
   
Kilder J. Søndergaard Jacobsen: Lemvig Købstads Historie. Lemvig 1969

Se også: