Prospekt af Middelfart 1767

På prospektet ses det, at byen er indhegnet med rishegn, og at der derigennem er en form for låge eller port.

Kilde: Pontoppidans Danske Atlas. Fotografisk genoptryk, Rosenkilde og Bagger, 1968.