Middelfarts byporte under enevælden

Byporte Østerport 
   
Noter -
   
Billeder
Miniature af billedet Prospekt af Middelfart 1767Prospekt af Middelfart 1767
På prospektet ses det, at byen er indhegnet med rishegn, og at der derigennem er en form for låge eller port.
Kilde: Pontoppidans Danske Atlas. Fotografisk genoptryk, Rosenkilde og Bagger, 1968.

Miniature af billedet Udsnit af Middelfartprospekt 1767Udsnit af Middelfartprospekt 1767
På udsnittet kan man se byens indhegning nærmere. Det fremgår, at byen er hegnet ind med rishegn, hvorigennem der er en lille passage. Det kan ikke fastslås, hvilken byport der er tale om.
Kilde: Pontoppidans Danske Atlas. Fotografisk genoptryk, Rosenkilde og Bagger, 1968.
   
Kilder Peter Dragsbo og Harriet M. Hansen: Middelfart fra færgeby til broby. Odense 1996

Se også: