Udsnit af Middelfartprospekt 1767

På udsnittet kan man se byens indhegning nærmere. Det fremgår, at byen er hegnet ind med rishegn, hvorigennem der er en lille passage. Det kan ikke fastslås, hvilken byport der er tale om.

Kilde: Pontoppidans Danske Atlas. Fotografisk genoptryk, Rosenkilde og Bagger, 1968.