Udsnit af prospekt over Næstved i Resens Atlas 1677

På kortet er aftegnet "Krumsport", men der er ikke tegnet nogen byportbygning. En port med dette navn er ikke fundet i litteraturen.

Kilde: Otto Smith: Næstved 1135-1935, Næstved, 1935