Næstveds byporte under enevælden

Byporte Broport
Mølleport
Østerport 
Ringstedport 
Krumsport
   
Noter Næstved var ikke befæstet med volde og grave. I 1472 bestemtes det, at der skulle graves en grav omkring byen og opstilles ris og tjørnehegn.
   
Billeder
Miniature af billedet Udsnit af prospekt over Næstved i Resens Atlas 1677Udsnit af prospekt over Næstved i Resens Atlas 1677
På kortet er aftegnet "Krumsport", men der er ikke tegnet nogen byportbygning. En port med dette navn er ikke fundet i litteraturen.
Kilde: Otto Smith: Næstved 1135-1935, Næstved, 1935
   
Kilder Otto Smith: Næstved 1135-1935. Næstved 1935
Aage Andersen: Middelalderbyen Næstved. Viby J 1987
Rasmus Nielsen: Næstved Købstads Historie. Næstved 1929

Se også: