Frederik 5.'s rejse gennem Nyborg 1749

På prospektet anes Strandporten i volden, lidt til højre for midten i billedet.

Kilde: Grønvolds stik i Frederik den Femtes Rejse gennem Rigerne, 1749